The world largest "Shma Yisrael"

"שמע ישראל הגדול בעולם", "גלילות" המוסף השבועי של "מפתח העיר", 2004

הוא ביקש לזעוק את זעקת היהודים בכל העולם, להדליק אצל היהודים הרחוקים את הנשמה היהודית, הוא עשה מעשה. הסופר אברהם בורשבסקי יצר את המזוזה הגדולה בעולם וזכה להכרה של ספר השיאים העולמי ודרך כך לחשיפה בינלאומית. הרב ישראל יו"ד, ראש מכון "פאר" שנדרש לשאלות ההלכתיות של המזוזה, מספר בהתפעלות על הדיוק ההלכתי המדהים של המזוזה ועל המסר העצום שהיא מביאה.

Но не только размеры отличают эту мезузу. Искусную работу мастера еврейской каллиграфии тщательно проверил и оценил рав Исраэль Йуд, директор «Махон-Пеэр» в Бней-Браке. «Ко мне обратились с вопросом из религиозных газет, чтобы узнать, может ли мезуза такого нестандартного размера являться кошерной. И я решил поднять этот вопрос на заседании Бней-Бракского раввинского суда под председательством рава Клайна, известного своими решениями нетривиальных алахических вопросов в области СТаМ. Вердикт авторитетного раввинского суда был однозначен: “Алаха не ограничивает размер мезузы. Более того — в этом есть украшение заповеди — идур-мицва”». Когда Авраам Борщевский рассказал мне про свой проект — я был ошеломлён и взволнован, — продолжает рав Йуд, — когда я увидел, с кем я имею дело — еврей с пламенным сердцем и высочайшими познаниями в нашей профессиональной области. Видеть эту мезузу в натуральную величину — явление потрясающее! С помощью компьютера мы скурпулезно проверили каждую букву и каждый таг (коронки над буквами) в его мезузе, — все законы скурпулезно соблюдены, все священные "имена" Творца — идеально выписаны. Эта мезуза отвечает высочайшим требованиям кошерности — а красота письма просто не имеет аналогов. Миссия нашего народа — провозглашение величия Всевышнего в мире, и эта грандиозная мезуза — буквальное воплощение пророчества «И увидят все народы мира, что Имя Всевышнего над тобой наречено» (Второзаконие 28:10). Только с помощью современных средств коммуникации и, используя всемирную известность Книги рекордов Гиннесса, можно было добиться такого беспрецедентного внимания международных СМИ к мезузе и её содержанию: более двух десятков статей в израильских, русских, украинских и американских газетах в дополнение к полутора десяткам теле — и радиоинтервью, транслировавшихся в Израиле, США и России. «Мезуза — это не нечто потаённое или укрываемое — поясняет раввин Исраэль Йуд, — напротив, она прикрепляется на видном месте у входа, чтобы провозглашать святость Творца и освящать Его Имя. Мезуза Авраама Борщевского внесла огромный вклад в наше самосознание. Еврейскому народу даже в Израиле настолько недостаёт основ еврейского образования, что когда приходит такой человек, и провозглашает в рупор с международной трибуны: “Шма, Исраэль! — Внемли, Израиль! Господь, Бог наш — Господь один!” и получает впечатляющий международный резонанс во всех СМИ — это грандиозное освящение Имени Творца!»

*СТаМ — ивритская аббревиатура слов — Свитки Торы, тфилин, мезузы.

Просмотров: 1

Недавние посты

Смотреть все

Навигация

Информация

В соцсетях

  • Facebook
  • YouTube

© 2002–2021 Авраам Борщевский. Все права защищены